Hebben je buren genoeg van het kabaal dat je in je kelder of garage maakt? Zoek je een plek waar je ongestoord en volledig gefaciliteerd kunt repeteren? Je kunt bij de Oefenbunker elke dag van de week ongestoord repeteren. Er zijn meerdere repetitieruimtes, van alle gemakken voorzien. Je kunt voor de deur gratis parkeren. Lees hier alles over de ruimtes, tijden, prijzen, huisregels enz.

Lokaal 1

Lokaal 1 is een goed uitgeruste en ruime oefenruimte. In de oefenruimte staat de onderstaande backline:

 • Zanginstallatie (Soundcraft signature 12 + 2 DB technologies active speakers)
 • 2 Gitaarkabinetten (Marshall 1960B)
 • 1 Baskabinet (Markbass STD 104 HR BLK 4×10)

Optioneel:

 • 5 delig (kaal) drumstel
 • 2 Gitaarversterkertops (MG100 HCFX)
 • Basversterker top (Markbass Little Mark 250)

Lokaal 2

Lokaal 2 is onze nieuwste oefenruimte. In de oefenruimte staat de onderstaande backline:

 • Zanginstallatie (Soundcraft signature 12 + 2 DB technologies active speakers)
 • 1 Gitaarkabinet (Marshall 1960B (M-2013-47-0119-0 Rohs)
 • 1 Gitaarkabinet (Marshal 1960B (M-2012-51-0620-0 Rohs)
 • 1 Baskabinet (Markbass STD 104 HR 4×10)

Optioneel:

 • 5 delig (kaal) drumstel
 • 2 Gitaarversterkertops (Marshall MG100 HCFX)
 • 1 Basversterker top (Markbass Little Mark 250)

Lokaal 4

Lokaal 4 is een goed uitgeruste en ruime oefenruimte. In de oefenruimte staat de onderstaande backline:

 • Zanginstallatie (Soundcraft signature 12 + 2 DB technologies active speakers)
 • 2 Gitaarkabinetten (Marshall 1960B)
 • 1 Baskabinet (Markbass STD 104 HR 4×10)

Optioneel:

 • 5 delig (kaal) drumstel
 • 2 Gitaarversterkertops (MG100 HCFX)
 • 1 Basversterker top (Markbass Little Mark 250)

Tijden

Wij zijn in principe alle dagen van het jaar geopend. Een repetitieruimte kan gehuurd worden van maandag t/m zondag in blokken van:

Maandag t/m/ zondag

 • 10:00 tot 14:00 uur
 • 14:00 tot 18:00 uur
 • 19:00 tot 23:00 uur

De repetitieruimte dient 15 min. na de eindtijd opgeruimd en schoon te zijn.

Tarieven

Voor het verhuren van de repetitieruimtes en opslagruimte wordt een huurprijs gevraagd.
De huurprijs van de oefenruimte op de avonden en in de weekenden bedraagt:

 • € 30,00 incl. btw per losse repetitie van 4 uur
 • € 102,00 incl. btw per maand voor vaste repetities van 4 uur

De huurprijs van de oefenruimte in ochtenden en middagen op maandag t/m vrijdag bedraagt:

 • € 15,00 incl. btw per losse repetitie van 4 uur
 • € 62,50 incl. btw per maand voor vaste repetities van 4 uur

De prijs is inclusief het gebruik van de aanwezige basis backline

De huurprijs van de opslagruimte, inclusief brand/diefstalverzekering, bedraagt € 10,00 incl. btw per kalendermaand. (zie ook art. 10 aansprakelijkheid)

Opslagruimtes zijn op dit moment allemaal verhuurd.

De huurprijs dient maandelijks vooraf te worden betaald .
De tarieven kunnen jaarlijks door de stichting aangepast worden.

Wat neem je zelf mee?

Je kunt materiaal gebruiken of huren zoals hierboven vermeld. Andere dingen neem je natuurlijk zelf mee. We beschikken helaas niet over microfoons, statieven, kabels en we hebben een beperkt aantal verlengkabels.

Informeer naar een opbergruimte! Veel bands huren een opbergruimte en hoeven daardoor niet wekelijks met het instrumentarium op en neer te rijden.

Bereikbaarheid

Met de auto

De Oefenbunker ligt kort bij de binnenring van Parkstad en is daarmee zeer eenvoudig van de snelweg te bereiken, vanuit welke richting je ook komt. Parkeren kan voor de deur en is gratis!

Bekijk op Google maps

Met de trein

De Oefenbunker ligt op ongeveer 10/15 minuten van station Heerlen – Kissel

Bekijk op Google maps

Te voet

De Oefenbunker ligt op 15/20 minuten lopen vanaf Heerlen-centrum en het centrum van Landgraaf is zelfs nog dichterbij

Huisregels

HUURDER/GEBRUIKER
Iedere groep is verplicht een groepslid aan te wijzen als contactpersoon. Deze persoon, ouder dan 18, wordt als zodanig aangemerkt in het contract en draagt namens de groep zorg voor het betalen van de huur. Indien de groep enkel bestaat uit personen jonger dan 18 jaar, dan dient de groep een volwassene (bijv. ouder/verzorger) aan te duiden als contactpersoon. Deze ondertekent ook het contract. Elk groepslid blijft echter onverminderd individueel verantwoordelijk voor de betaling van de huur en is persoonlijk (bij minderjarigheid: de ouder) aansprakelijk in geval van schade toegebracht aan de ruimte/pand en/of apparatuur. Deze persoon is, indien dit van toepassing is, eveneens verantwoordelijk voor het geluidsniveau binnen en buiten de ruimte/pand. Hiertoe moet men steeds alle deuren en tussendeuren gesloten houden en de geluidsproductie op een aanvaardbaar niveau houden.

AANSPRAKELIJKHEID
De huurder is aansprakelijk voor aangebrachte schade aan de ruimten, zowel door hemzelf aangebracht of door andere leden van de groep en/of gasten van de groep. Indien de huurder bij het betreden van de ruimte vernielingen en/of verdwijningen in het lokaal vaststelt, dient hij/zij onmiddellijk de stichting hiervan op de hoogte te brengen. Enkel de personen vermeld op het contract hebben toegang tot de repetitieruimte. Gasten zijn slechts in zeer beperkte mate toegestaan en staan onder verantwoording van de gebruiker. De huurder mag in geen enkel geval onderverhuren of het lokaal laten gebruiken door derden. Bij diefstal van persoonlijke apparatuur kan de stichting niet aansprakelijk gesteld worden, maar wordt er wel onmiddellijk een onderzoek en een proces verbaal van diefstal opgesteld door de hiervoor bevoegde instanties. De stichting zal dan de claim neerleggen bij de verzekeraar. Bij diefstal van apparatuur of overige spullen van de stichting wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld.

HUURACHTERSTAND
Indien de huurder een huurachterstand heeft van meer dan 4 repetities, zal de huurder de toegang tot de ruimte ontzegt worden tot de huurachterstand ingehaald is. Omdat de ruimte wel ter beschikking van de gebruiker blijft, zal de huur doorlopen.
Bij een betalingsachterstand van meer dan 12 repetities wordt deze overeenkomst ontbonden, onverminderd het recht van de stichting om volledige betaling van de achterstand te vorderen. Alle bijkomende kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen komen dan volledig voor rekening van de huurder.

ROKEN/DRUGS/DRANK
Roken is toegestaan in de repetitieruimtes. En beslist niet in de gangen en andere openbare ruimtes. Het is niet toegestaan om harddrugs in enige vorm te gebruiken in het pand van de stichting en leidt direct tot verwijdering uit het pand. Alcoholgebruik onder de 18 jaar is niet toegestaan.

OVERLAST
Bewoners in nabije omgeving mogen absoluut geen overlast ondervinden. Bij het aankomen en verlaten van de oefenruimte dient men zich dan ook te onthouden van hard praten, schreeuwen, toeteren, etc. Met de bewoners zijn goede afspraken gemaakt. Indien een gebruiker overlast veroorzaakt zullen zij dit direct melden en zal de gehele gebruiker een formele waarschuwing ontvangen.

VEILIGHEID
In de hal hangt een vluchtplan en er is een brandblusser met gebruiksaanwijzingen aanwezig. Bij onveilige situaties of per ongeluk aanzetten van de alarminstallatie of indien de gebruiker dit om andere redenen noodzakelijk acht, dient men direct de alarmtelefoon te bellen. Deze zal dan verdere instructies geven.

TOEZICHT
Vrijwilligers en bestuursleden zijn te allen tijde bevoegd om controle uit te voeren op de naleving van dit reglement. Mochten wij hinder ondervinden in het naleven van deze voorwaarden, wordt onmiddellijk het contract opgezegd.

In alle gevallen waarin bovenstaand niet voorziet, worden de voorwaarden bepaald door het bestuur van de stichting.

Beschikbare blokken!

 • Maandag t/m vrijdag 10.00 – 14.00 (lokaal, 1, 2, 4)
 • Maandag t/m vrijdag 14.00 – 18.00 (lokaal, 1, 2, 4)
 • Zaterdagochtend 10.00 – 14.00 (lokaal, 1, 2, 4)
 • Zaterdagmiddag 14.00 – 18.00 (lokaal 2, 4)
 • Zondagochtend 10.00 -14.00 (lokaal 4)

Voor lokaal 1,2 en 4 zijn drumstellen beschikbaar. De blokken worden ook los verhuurd. Reserveren minimaal een week van te voren via: verhuur@oefenbunker.com