De stichting Oefenbunker Live is de drijvende kracht achter de activiteiten in de Oefenbunker, een unieke broedplaats in Landgraaf waar jongeren en iets ouderen samen genieten van het actief bezig zijn met (pop)muziek: workshops, drum- en gitaarlessen, band playing (jongeren leren samenspelen in een band onder professionele begeleiding) , repeteren en optreden op het eigen poppodium of tijdens festivals. Onder het motto “Jij kunt…. Mee doen – Leren doen – Zelf doen – Samen doen” kun je in de Oefenbunker muziek leren spelen, repeteren, het podium beklimmen of als vrijwilliger meewerken. Volgens de visie van de stichting is de Oefenbunker een inspirerende broedplaats voor jong creatief (muziek) talent. De missie is letterlijk en figuurlijk ruimte bieden aan muziek en creatief talent rondom (pop)muziek.

Stichting Oefenbunker Live

We vertellen je graag alles over onze stichting en hoe je met ons in gesprek kunt komen.

Contactgegevens

Heerlenseweg 162
6371 HX Landgraaf
Telefoon: +31 (0)45 – 5324354
E-mail: info@oefenbunker.com
KvK Zuid Limburg: 58346376
Btwnr: NL852997413B01

Bestuur

  • Andreas Philipp – voorzitter
  • Mandy Römkens – secretaris
  • Nina Kunkels – penningmeester
  • John Gubbels – bestuurslid

contact: bestuur@oefenbunker.com

Bunkerteam

Kantoortijden

  • Dinsdag 10:00 – 17:00 uur
  • Woensdag 10:00 – 17:00 uur
  • Donderdag 10:00 – 17:00 uur

Jaarverslag 2022 & jaarrekening 2022

Achtergrond informatie

De Oefenbunker is al 40 jaar een unieke plek in Landgraaf waar jongeren en iets ouderen samen genieten van het actief bezig zijn met (pop)muziek.
Vele 1000-en bezoekers uit de (eu)regio genoten reeds van unieke optredens, festivals en andere culturele activiteiten. Daarnaast werkt de Oefenbunker samen met andere regionale (culturele) instanties en scholen en levert know-how, bands, vrijwilligers e.d. voor andere activiteiten in Landgraaf en Parkstad.
Inmiddels komen al 3 generaties naar de Oefenbunker en wordt het “stokje” vaak doorgegeven. Pap begon ooit in de Oefenbunker, daarna begon de zoon of dochter en inmiddels volgen de kleinkinderen al muziekles.

Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Ieder met zijn eigen inbreng, na gelang zijn kennis, kunde en tijd. Het bestuur van de stichting Oefenbunker Live zet de lijnen uit en bewaakt de doelstellingen. Een belangrijk deel van de dagelijkse uitvoering wordt begeleid en gecoördineerd door vrijwilligers en een professionele parttime projectleider.

Stichting Oefenbunker Live  is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Conform de sinds 1 januari 2014 geldende wettelijke verplichting voor ANBI-organisaties vindt u hier de betreffende informatie en gegevens.

DOELSTELLING VOLGENS STATUTEN

1. De stichting heeft ten doel:
a. het ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven van groepen en/of individuen in de samenleving welke zich ten doel stellen cultuur in de brede zin te produceren of reproduceren door middel van enig kunstvorm, vertoningen, publicaties of audiovisuele producties.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van manifestaties en andere activiteiten.

Visie & missie

VISIE:
De Oefenbunker is een inspirerende broedplaats voor jong creatief (muziek) talent en biedt een professioneel “doorstroompodium” voor (upcoming) talent en een alternatieve uitgaansgelegenheid binnen de euregionale jongeren- en popcultuur.

MISSIE:
Als een alternatieve, culturele uitgaansgelegenheid voor jongeren en muziekliefhebbers in de Euregio (talentontwikkelings)activiteiten, optredens en festivals organiseren voor creatief (muziek) talent rondom (pop)muziek en zo een belangrijke schakel vormen in de euregionale popcultuurketen.

KERNACTIVITEITEN

1. Repetities: Verhuur repetitielokalen aan bands die oefenfaciliteiten zoeken.
2. Muziekeducatie: Verhuur ruimtes aan ZZP muziekdocenten en losse workshops door (bekende/lokale) musici of andere initiatiefnemers (bv. producers, geluidstechnici e.d.)
3. Poppodium: Podiumruimte voor live optredens en festivals. Tevens kunnen ook derden de podiumruimte huren voor culturele activiteiten.

Alle drie activiteiten staan onderling in nauw verband en hebben een elkaar versterkend karakter.

Gedurende bijna het hele jaar vinden nagenoeg wekelijks activiteiten plaats. Soms meerdere activiteiten in een week.

POPPODIUM

Het poppodium heeft in 2014 een flinke facelift gekregen door o.a. vernieuwing van geluids- en lichtinstallatie. Daarnaast werd een uitbreiding met backstage faciliteiten met extra douche en wc ruimte voor optreden bands gerealiseerd.
De concertzaal is geschikt voor concerten van 30 tot ca. 240 bezoekers.

In de basis programmeert de Oefenbunker op regelmatige basis live optredens van startende en middelgrote (semi) professionele acts. Naast podium voor regionale/upcoming bands wordt steeds meer gelet op andere (elektronische) muziekvormen zoals dj en dance events.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid voor derden om – onder bepaalde voorwaarden – een concertavond te organiseren in de Oefenbunker om voor extra diversiteit in het aanbod te zorgen en het netwerk binnen de culturele sector c.q. muziek scène te bevorderen. Belangrijk hierbij is, dat de Oefenbunker vooral ook ruimte wil bieden aan jongeren die zelf een cultureel evenement willen organiseren. Door de aanwezigheid van alle faciliteiten en ondersteuning geeft dit jongeren een kans om zonder risico een concertavond of evenement te organiseren.

Naast de concertavonden in de eigen podiumruimte organiseert de Oefenbunker ook indoor en outdoor festivals. De meest bekende eigen festivals zijn Bunkerpop en Biespop, waarbij laatst genoemd in samenwerking met stichting Op de Bies (regionaal meervoudig gehandicapten stichting) in Landgraaf wordt georganiseerd.
Ook op educatief vlak worden steeds nieuwe activiteiten aangeboden, zoals bijvoorbeeld een zomeractiviteit onder de titel Snuffelpop, waarbij kinderen onder begeleiding van muziekdocenten 5 dagen lang kennis kunnen met diverse muziek instrumenten. Daarnaast bieden ZZP-docenten diverse muzieklessen en workshops aan in de Oefenbunker.

VRIJWILLIGERSBELEID

In het vrijwilligersbeleid van de stichting staan administratie, werving en scholing van vrijwilligers centraal en zijn rechten en plichten van vrijwilligers vastgelegd. Vrijwilligerswerk is immers vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Vrijwilligers kunnen binnen de activiteiten van Stichting Oefenbunker Live o.a. meewerken in een bar-, garderobe- of entreeteam of bezig zijn met licht en geluid. Er zijn tevens mogelijkheden om workshops c.q. hands-on trainingen te volgen voor o.a. licht en geluid. Ook biedt de stichting gelegenheid voor het volgen van opleidingen zoals Sociale Hygiëne of BHV.

Als vrijwilliger binnen de Oefenbunker leer je heel veel nieuwe mensen kennen en wordt je een actief onderdeel van het SAMEN bouwen aan popcultuur. Vrijwilligers krijgen de kans om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, een netwerk op te bouwen en krijgen veel ruimte en verantwoordelijkheid om op eigen wijze een bijdrage te leveren.

FINANCIËLE SITUATIE STICHTING

De stichting is voor haar inkomsten vooral afhankelijk van beperkte gemeentelijke subsidie en vooral de opbrengsten van entree, garderobe en baromzet. Daarnaast leveren incidenteel subsidies voor culturele evenementen in beperkte mate een bijdrage. Sponsoring van bedrijven is altijd welkom. Geïnteresseerden kunnen hiervoor contact op nemen met het bestuur (bestuur@oefenbunker.com) om de mogelijkheden te bespreken. Gemeentelijke en provinciale subsidiering staat door bezuinigingen immers steeds meer onder druk.

Om de kosten beheersbaar en verantwoord te houden is er een omslag gemaakt van niet-commercieel naar semi-commercieel. Dat wil zeggen dat de activiteiten zowel maatschappelijk/cultureel als ook commercieel verantwoord moeten zijn. Hierdoor behoudt de stichting zijn cultureel-maatschappelijke functie en is toch in staat aan financieel een stabiele organisatie te bouwen.

Het bestuur van de stichting is voortdurend bezig om middels (nieuwe) projecten fondsen te werven om haar activiteiten uit te kunnen voeren en waar nodig te kunnen uitbreiden c.q. te professionaliseren.

In het recente verleden heeft de Oefenbunker steun gekregen van diverse instanties, waaronder de gemeente Landgraaf, stichting Welsun, ,stichting Promotion Landgraaf, Stichting Abel, Jan Smeets Award, hypotheekbank Obvion. Al deze partijen zien de meerwaarde van de Oefenbunker voor Landgraaf en de regio en maken dit door hun steun ook duidelijk.